About Me

header ads

Warak Semarang

Warak Semarang

Selamat Datang


WARAK SEMARANG: https://www.waraksemarang.com

WarakSemarang.com merupakan media jagongan, cengengesan, dan bahkan diperbolehkan misuh-misuh tapi misuh yang sesuai dengan ilmu tajwid. Namun demikian biar kandanknya dianggap religius ya ada ngajinya.

Twitter: www.twitter.com/waraksemarang
Facebook: www.facebook.com/warakofficial
Youtube: www.youtube.com/waraktv